Ledelse og strategisk udvikling

Vi bidrager til øget værdiskabelse

Ditlev Consulting betragter strategi og ledelse som to sider af samme sag. Strategi bliver ikke til noget uden ledelse, og ledelse har ikke noget reelt formål uden mål og strategi. Enhver organisation har behov for tydelige mål og strategier, for hvordan kan du ellers vide, om du er nået frem? Og er succesfuld?

 

Hvordan foregår processen?

Der ligger naturligvis en ledelsesopgave i strategiprocessen. Men den virkelige ledelsesopgave er klart det lange og vedholdende arbejde med at eksekvere i “den daglige drift”. Og det er en af vores styrker: at bidrage til eksekvering.

Helt overordnet er vores forståelse og proces omkring det strategiske arbejde beskrevet i de 4 punkter nedenfor. Og det er hvad vi kalder “strategi på jysk”

 

Hvor er vi?
  • Virksomhedens eksistensberettigelse, grundhistorie, værdier og “verdensbilledet” internt og eksternt
Hvad og hvorfor?
  • Klarlæggelse af ambitioner, muligheder, overordnede mål og delmål
Hvad skal der gøres?
  • Fastlæggelse af de overordnede strategier og (løbende) handlingsplaner
Hvordan?
  • Det konkrete arbejde med at få tingene gjort

Vi bistår med strategiudviklingen og giver konkret og nyttig ledelsessparring i forbindelse med hele processen: udvikling, planlægning og implementering.

 

Hvad går ledelsessparring ud på?

Strategiarbejdet kan have meget forskellige indhold, omfang og forløb – og alle dele tilpasses den enkelte virksomhed og situation.

Vores ledelsessparring tager altid afsæt i den daglige virkelighed i organisationen. Det er konkret sparring i den konkrete situation med et klart ledelses- og forretningsmæssigt fokus.

 

Hvordan er ledelsessparring sammensat?

Ledelsessparring kan foregå som individuelle 1:1 forløb eller i grupper, f.eks. bestyrelser, ledergrupper eller afdelinger.

Og også her gælder, at forløbene tilpasses den enkelte virksomhed og situation. Hos os er der ikke noget med “one-size fits all”. Og selv en enkelt dag kan faktisk gøre forskel.

Ledelse handler (også) om at tilsidesætte eget ego

Frisk klumme i Erhverv+: klik her og få en masse inspiration til ledelse, mening og retning, kommunikation, gode møder (også virtuelle) osv. Faktisk får du 8 helt konkrete tips & tricks til "lederens værktøjskasse". PS! Vil du hellere læse klummen som pdf? Så læs...

læs mere