Ledelse og strategisk udvikling

Vi bidrager til øget værdiskabelse

Ditlev Consulting betragter strategi og ledelse som to sider af samme sag. Strategi bliver ikke til noget uden ledelse, og ledelse har ikke noget reelt formål uden mål og strategi. Enhver organisation har behov for tydelige mål og strategier, for hvordan kan du ellers vide, om du er nået frem? Og er succesfuld?

 

Hvordan foregår processen?

Der ligger naturligvis en ledelsesopgave i strategiprocessen. Men den virkelige ledelsesopgave er klart det lange og vedholdende arbejde med at eksekvere i “den daglige drift”. Og det er en af vores styrker: at bidrage til eksekvering.

Helt overordnet er vores forståelse og proces omkring det strategiske arbejde beskrevet i de 4 punkter nedenfor. Og det er hvad vi kalder “strategi på jysk”

 

Hvor er vi?
  • Virksomhedens eksistensberettigelse, grundhistorie, værdier og “verdensbilledet” internt og eksternt
Hvad og hvorfor?
  • Klarlæggelse af ambitioner, muligheder, overordnede mål og delmål
Hvad skal der gøres?
  • Fastlæggelse af de overordnede strategier og (løbende) handlingsplaner
Hvordan?
  • Det konkrete arbejde med at få tingene gjort

Vi bistår med strategiudviklingen og giver konkret og nyttig ledelsessparring i forbindelse med hele processen: udvikling, planlægning og implementering.

 

Hvad går ledelsessparring ud på?

Strategiarbejdet kan have meget forskellige indhold, omfang og forløb – og alle dele tilpasses den enkelte virksomhed og situation.

Vores ledelsessparring tager altid afsæt i den daglige virkelighed i organisationen. Det er konkret sparring i den konkrete situation med et klart ledelses- og forretningsmæssigt fokus.

 

Hvordan er ledelsessparring sammensat?

Ledelsessparring kan foregå som individuelle 1:1 forløb eller i grupper, f.eks. bestyrelser, ledergrupper eller afdelinger.

Og også her gælder, at forløbene tilpasses den enkelte virksomhed og situation. Hos os er der ikke noget med “one-size fits all”. Og selv en enkelt dag kan faktisk gøre forskel.

Jette Ditlev i bestyrelsen hos EC Sikring A/S

Jette Ditlev er indtrådt i bestyrelsen hos sikringsvirksomheden EC Sikring A/S i Juelsminde, hvor hun primært skal bidrage indenfor strategi, salg og vækst. EC Sikring A/S skaber tryghed og sikkerhed for både private og virksomheder og udbyder en række løsninger...

læs mere

Tips & tricks til SME Instrumentet

I magasinet DRIVKRAFT (no. 11) kan du læse Jettes artikel om SME Instrumentet. Så boost din forretning ved at understøtte innovation af nye produkter, nye forretningsmodeller eller noget helt tredje. 2018 DRIVKRAFT no. 11 - Boost din forretning med SME...

læs mere

13. juni 2018: Boost din forretning med SME Instrumentet

ASNET Region Øst har inviteret Jette til at holde oplæg om SME Instrumentets muligheder for danske SMV'er - og ikke mindst: hvad skal der til for at skrive en god ansøgning, som i sidste ende udløser midler? Og ikke mindst: hvad er egentlig bestyrelsens rolle i den...

læs mere

22. maj 2018: Det personlige lederskab

JCI Aarhus har inviteret Jette til at holde oplæg om det personlige lederskab som en del af moderne ledelse. Her kommer Jette bl.a. ind på trends og tendenser, kulturer og generationer samt hvorfor coaching i ledelse er noget rod!

læs mere